Stacks Image 20809
Stacks Image 21215
Stacks Image 20801

My Image


My Image

Bij de eeuwwisseling van 1900 had de familie Bergez een kleine weverij op de hoek van de Meulebekesteenweg en de Statiestraat. Daarbij hadden zij een leerschooltje om de thuiswevers te leren werken met het hand-weefgetouw.

My Image

Er zijn zo van die diensten die je liefst niet nodig hebt. En die je pas ten volle apprecieert wanneer je in de penarie zit. De brandweer is er zo eentje. Tijd om het korps dat Dentergem en omstreken vuurvrij houdt nader te leren kennen. Aan het woord: vrijwillig sergeant Thijs Craeymeersch (31) verantwoordelijke voor de aanwervingen van brandweerpost Aarsele.

Zondag laatst was weerom niet wat men noemt duivenweder, niet alleen de hevige wind maar vooral de onweerachtige neiging hadden er schuld aan dat de prijsvluchten uit Clermont een 20-tal minuten open bleven. Voor de Wakkense duivenliefhebbers is het niettemin een gunstige dag geweest, daar zij op de hiernavermelde vluchten het grootste deel van de buit veroverden.


Adverteren in de Mandelbode:
EEN HELE MAAND UW PUBLICITEIT OP ONZE WEBSITE.

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Vzw De Mandelbode Uitgeverij - Markegemstraat 80 - 8720 Wakken - T 056 60 87 74 - E info@demandelbode.be - privacy