Was U ook zo benieuwd wat achter het grote vraagteken stak dat UNIZO Groot Dentergem vakkundig op bepaalde plaatsen langs de weg had aangebracht ? Tijd nu om het mysterie op te lossen. UNIZO Groot Dentergem en de gemeente hebben de handen in elkaar geslagen voor de verwezenlijking van de Dentergembon, met start op 1 april 2017. Neen, geen aprilvis ! Wel een mooie vorm van gewaardeerde samenwerking tussen de plaatselijke UNIZO-afdeling en de gemeente Dentergem, met als inzet de ondersteuning van de lokale economie en plaatselijke handelaars. Maar ook voor U als onze inwoner is dit een interessant project: U hoeft niet langer meer dan nodig te piekeren over welk geschenk U nu precies aan iemand wenst te geven naar aanleiding van een bepaalde aangename gebeurtenis. Kies dan gewoon voor de Dentergem-geschenkbonnen, en de gelukkige verkrijger kan er zich dan naar eigen keuze mee wenden bij de vele deelnemende handelaars van onze gemeente. Alvast proficiat aan UNIZO Groot Dentergem voor de vele inspanningen die ze heeft geleverd en nog zal leveren. Om dit project mede mogelijk te maken, doet ook de gemeente een aantal tegemoetkomingen, waaronder: - de aankoop van de installatie van de hard- en software voor de aanmaak van de geschenkbonnen en de verkoop ervan aan de burger ten gemeentehuize - vrijmaking van budget voor de lancering op 1 april 2017, waarbij onze handelaars een aantal Dentergembonnen zullen kunnen verloten onder hun klanten, en tevens acties ter gelegenheid van Moederdag, Vaderdag, en eindejaar - in de gemeentelijke infokrant zal om de drie maanden een prijsvraag worden opgenomen, waarbij men kans maakt een Dentergembon te winnen ten bedrage van € 25,00 Waarom iets ver zoeken als het goed is dichtbij ! Samen met de plaatselijke UNIZO-afdeling hoop ik mede namens het gemeentebestuur dat de Dentergembon een succes mag worden en er veel gebruik van wordt gemaakt. onbekend

Stacks Image 20809
Stacks Image 21215
Stacks Image 20801

My Image

Geschenkjes geven. Het kan leuk zijn. Maar heel vaak ook stresserend. Unizo groot-Dentergem werkte samen met de gemeente dé oplossing uit: de Dentergembon. Geen keuzestress meer. Je schenkt een bon en de gelukkige ontvanger kan ermee terecht in alle deelnemende handelszaken in Groot-Dentergem.

My Image

De twee weken Paasvakantie, dat is twee weken zalig genieten voor de jeugd. Af en toe sluipt er wel eens een beetje verveling in de dagindeling. Onze tip? Disk Golf in de Baliekouter

My Image

In het voorjaar ontwaken amfibieën uit hun winterslaap. Meteen het sein voor padden, kikkers en salamanders om massaal naar hun geboortepoelen te trekken. De voortplantingsdrang drijft hen op tocht naar het water. Bij het dwarsen van verkeerswegen vallen heel wat verkeersslachtoffers. Daarom helpen Natuurpunt, Hyla en Froggy de padden, kikkers en salamanders om veilig de poelen te bereiken waarin ze zelf geboren werden. Ook jij kan volgend jaar meehelpen.


Adverteren in de Mandelbode:
EEN HELE MAAND UW PUBLICITEIT OP ONZE WEBSITE.

  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image
  • My Image