Stacks Image 20809
Stacks Image 21215
Stacks Image 20801My Image

Bij de eeuwwisseling van 1900 had de familie Bergez een kleine weverij op de hoek van de Meulebekesteenweg en de Statiestraat. Daarbij hadden zij een leerschooltje om de thuiswevers te leren werken met het hand-weefgetouw.

Zondag laatst was weerom niet wat men noemt duivenweder, niet alleen de hevige wind maar vooral de onweerachtige neiging hadden er schuld aan dat de prijsvluchten uit Clermont een 20-tal minuten open bleven. Voor de Wakkense duivenliefhebbers is het niettemin een gunstige dag geweest, daar zij op de hiernavermelde vluchten het grootste deel van de buit veroverden.


My Image

Veel toneelgroepen hadden eertijds de gewoonte om rond kerstdag het gekende stuk “Waar de sterre bleef stillen staan” van Felix Timmermans op te voeren. Zo ook in Dentergem.


Adverteren in de Mandelbode:
EEN HELE MAAND UW PUBLICITEIT OP ONZE WEBSITE.

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image

Vzw De Mandelbode Uitgeverij - Markegemstraat 80 - 8720 Wakken - T 056 60 87 74 - E info@demandelbode.be - privacy